Reportage | Werkwijze | Producten | Over | Links | Contact | Home

 

Privacy en Disclaimer

 

Privacy

Stilstaan bij afscheid vindt het vertrouwelijk behandelen van persoonlijke informatie uiterst belangrijk. Stilstaan bij afscheid verzamelt uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers aan onze website wordt verstrekt. Die informatie wordt onder meer verkregen doordat bezoekers aan de website door middel van e-mail of telefonisch contact informatie aanvragen, een afspraak willen maken of een vraag stellen. Het kan ook mogelijk zijn dat bezoekers aan de website zich voor bepaalde (toekomstige) onderdelen of dienstverlening – zoals het ontvangen van een nieuwsbulletin, het plaatsen van een bestelling of aanvraag van een publicatie – willen en / of moeten laten registreren, een publicatie of anderszins bestellen. Wanneer een bezoeker dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt.

De verkregen informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker aan onze site. Er worden alle redelijke voorzorgsmaatregelen gerealiseerd om uw informatie te beschermen gedurende de tijd dat wij erover beschikken. Om het bezoek aan de site zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van zgn. cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achter gelaten. Deze cookies worden niet gebruikt om het gebruikspatroon van individuele bezoekers van onze site in kaart te brengen.

De op de website staande persoonsgegevens die vallen onder de wetgeving m.b.t. persoonsgegevens en beelden, zijn uitsluitend opgenomen na mondelinge en / of schriftelijke toestemming van de persoon of instelling in kwestie. Deze personen kunnen deze toestemming intrekken door contact op te nemen met Stilstaan bij afscheid, Marleen Wijnen, Renkensstraat 19, 5975 NK Sevenum.

Aan de verzamelde statistische gegevens, zoals het aantal bezoekers aan de website, is uitsluitend cijfermateriaal en geeft geen informatie over persoonsgegevens.


Disclaimer


Informatie
De informatie op deze website is door Stilstaan bij afscheid verstrekt met als doel de gebruiker van algemene informatie te voorzien. Deze informatie is geen vervanging voor de professionele dienstverlening van Stilstaan bij afscheid en biedt geen garantie voor een ononderbroken toegang tot de website, zonder vertraging, storingen, fouten en virussen. De informatie wordt daarom in feitelijke staat verschaft, zonder enigerlei garanties, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, waaronder mede begrepen nauwkeurigheid, snelheid en volledigheid. Op de website Stilstaan bij afscheid kunnen verwijzingen naar websites van derden staan. Stilstaan bij afscheid heeft geen zeggenschap of draagt geen verantwoordelijkheid voor deze websites, de inhoud en de dienstverlening van die derden.

Aansprakelijkheid
Stilstaan bij afscheid, de met haar verbonden opdrachtgevers, tijdelijk ingehuurde deskundigen of toekomstige werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of in verband met gebruik van de website, de content die op de website is gepubliceerd of waartoe middels het gebruik van de website toegang kan worden verkregen, of het kopiëren, publiekelijk tonen of ander gebruik daarvan.

Auteursrechten
De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Hierdoor kan onbevoegd gebruik van de middelen op de website inbreuk maken op het auteurs- of handelsmerkrecht of andere wetgeving. Het downloaden door gebruikers van de middelen op de website voor eigen, niet-commercieel gebruik, is met bronvermelding toegestaan. Op de website aanwezige informatie mag niet worden veranderd, vermenigvuldigd of publiekelijk getoond, uitgevoerd of verspreid, of voor enigerlei openbaar of commercieel doel worden aangewend.

Copyright © Stilstaan bij afscheid , 2014 – heden. Alle rechten voorbehouden